Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kurdskie_skazki

Курдские сказки

Урок отца

Отец, возвращаясь с десятилетним сыном с поля, увидел на дороге старую подкову и сказал сыну: - Подними эту подкову. - Зачем мне нужна старая подкова? - ответил сын.

Отец ничего ему на это не сказал и, подняв подкову, пошёл дальше.

Когда они дошли до окраины города, где работали кузнецы, отец продал эту подкову. Пройдя ещё немного, они увидели торговцев, которые продавали вишни.

Отец за деньги, что он выручил за подкову, купил у них много вишен, завернул их в платок, а затем, не оглядываясь на сына, продолжал свой путь, изредка съедая по одной вишенке. Сын шёл позади и смотрел с жадностью на вишни. Когда они прошли немного, из рук отца выпала одна вишня. Сын быстро нагнулся, поднял её и съел. Спустя некоторое время отец уронил ещё одну вишню, а затем другую и стал так ронять по одной вишне, продолжая свой путь. Сын не менее десяти раз нагибался, поднимал и ел обронённые вишни. Наконец, отец остановился и, отдавая сыну платок с вишнями, сказал:

- Вот видишь, ты поленился один раз нагнуться, чтобы поднять старую подкову, а после ты нагибался десять раз, чтобы поднимать те самые вишни, которые были куплены за эту подкову. Впредь помни и не забывай: если будешь считать лёгкий труд тяжёлым, то встретишься с более тяжёлой работой; если не будешь доволен малым, то лишишься большого.

Змее - палка судья

Рассказывают, однажды змея заползла в стог сена, а его кто-то поджёг.

Находившийся поблизости человек по имени Шех Омар протянул змее палку, чтоб спасти её. Как только змея оказалась в безопасности, она обвилась вокруг шеи Шех Омара и ни за что не хотела слезать.

Идут они и обращаются ко многим, чтобы их рассудили. Решение всех таково: змея должна спуститься с шеи Шех Омара. Но змея никого не слушала и не спускалась.

Наконец, они пришли к лисице, чтобы та их рассудила. Лисица сказала змее: «Пока ты не слезешь, не буду вас судить». Как только змея сползла, ей тут же палкой размозжили голову. Поэтому говорят: «Змее - палка судья».

Мудрый гость

Однажды некий дервиш постучался в дом курда.

Дверь открыла пожилая женщина, мать хозяина дома. Она сказала, что сына нету дома, пригласила гостя войти, постелила ему палас и накрыла скатертью стол. Но так как в доме ничего не было, то она не могла ему ничего вынести и постеснялась сказать об этом гостю. Гость же подождал и, видя, что ему ничего не несут, закрыл за собой двери и пошёл своей дорогою.

Тут вернулся домой хозяин дома. Мать рассказала, что у них был гость, и она ничего не вынесла ему поесть, так как дома ничего не было. Хозяин дома подумал и сказал:

- Мать, дай мне саблю, поскачу, догоню и убью этого дервиша, пока он не опозорил меня, моих предков и моих потомков перед всем светом.

Схватил он саблю, сел на коня и помчался за дервишем. Догнал он дервиша, обнажил свою саблю, замахнулся над ним и сказал: - Ветер веет по всему свету… - Но не везде, где он веет, есть богатство и достаток, - добавил мудрый дервиш.

Понял курд, что дервиш вошёл в его положение и не ославит перед всем светом. Он слез с коня, извинился перед божьим человеком, поцеловал его руку и пригласил зайти в гости на обратном пути.


Kurdské pohádky

Otcovská poučení

Otec, který se vracel se svým desetiletým synem z pole, uviděl na cestě starou podkovu a řekl synovi:
- Zvedni tu podkovu.
- Na co vlastně potřebuji starou podkovu? - odpověděl syn.

Otec mu nic neřekl, sebral podkovu sám a šel dál.

Když dojeli na okraj města, kde pracovali kováři, otec podkovu prodal. Po chvíli chůze uviděli obchodníky, kteří prodávali třešně.

Otec za peníze, které dostal za podkovu, koupil spoustu třešní, zabalil je do šátku a pak, aniž by se ohlédl na syna, pokračoval v cestě a občas nějakou třešeň snědl. Syn šel pozadu a hladově si prohlížel třešně. Když ušli kousek cesty, vypadla otci jedna třešeň z rukou. Syn se rychle sehnul, zvedl ji a snědl. Po chvíli otec upustil další třešeň a pak další a začal takto upouštět jednu třešeň po druhé a pokračoval v cestě. Syn se nejméně desetkrát sehnul, posbíral a snědl spadlé třešně. Nakonec se otec zastavil, podal synovi kapesník s třešněmi a řekl:

- Vidíš, byl jsi líný se jednou sehnout, abys sebral starou podkovu, a pak ses desetkrát sehnul, abys sebral právě ty třešně, které byly za tu podkovu koupeny. Od této chvíle si pamatujte a nezapomínejte: pokud si myslíte, že lehká práce je těžká, čeká vás těžší práce; pokud se nespokojíte s málem, ztratíte hodně.

Had je soudcova hůl

Vypráví se, že jednou vlezl had do kupky sena a někdo ji zapálil.

Muž jménem Šejch Omar, který byl poblíž, natáhl k hadovi hůl, aby ho zachránil. Jakmile byl had v bezpečí, omotal se Šejch Omarovi kolem krku a nechtěl se ho pustit.

A tak jdou a žádají mnoho lidí, aby je posoudili. Všichni rozhodli, aby se had pustil Šejch Omarova krku. Had však nikoho neposlouchal a nechtěl slézt.

Nakonec přišli k lišce, aby jim domluvila. Liška řekla hadovi: „Dokud neslezeš dolů, nebudu tě soudit.“ Jakmile had slezl, hned mu rozbili hlavu klackem. Proto se říká, že „had je soudcovou holí“.

Moudrý host

Jednoho dne zaklepal na dům jistého Kurda derviš.

Dveře otevřela starší žena, matka pána domu. Řekla, že její syn není doma, pozvala ho dál a prostřela mu na stůl ubrus. Ale protože v domě nic nebylo, nemohla mu nic přinést a styděla se o tom hostu říct. Host však počkal, a když viděl, že pro něj nic nemají, zavřel dveře a šel dál.

Pak se vrátil pán domu. Matka řekla, že měli hosta a že mu nepřinesla nic k jídlu, protože doma nic nemají. Pán domu se zamyslel a řekl:

- Matko, dej mi meč, pojedu, dostihnu a zabiju toho derviše dřív, než zneuctí mě, mé předky a mé potomky před celým světem.

Popadl meč, nasedl na koně a hnal se za dervišem. Dohonil derviše, vytasil meč, rozmáchl se po něm a řekl:
- Vítr vane po celém světě…
- Ale ne všude, kde fouká, je bohatství a blahobyt,„ dodal moudrý derviš.

Kurd si uvědomil, že derviš pochopil jeho situaci a nehodlá ho před celým světem ponižovat. Sesedl z koně, omluvil se Božímu muži, políbil mu ruku a pozval ho na návštěvu, až pojede zpátky.

kurdskie_skazki.txt · Poslední úprava: 20. 05. 2022 14:22 autor: 195.113.133.200