Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Belúdžové

KOKAISLOVÁ, Pavla, KOKAISL Petr. Ethnic Identity of The Baloch People Central Asia and The Caucasus. Journal of Social and Political Studies. Volume 13, Issue 3, 2012, p. 45-55. ISSN 1404-6091. ONLINE: beludzove.pdf http://www.central-asia.hks.re/beludz.php http://www.webcitation.org/6cwKXHX1h

КОКАЙСЛОВА, Павла, КОКАЙСЛ Петр. Этническая идентичность белуджей. Центральная Азия и Кавказ. Том 15, Выпуск 3, 2012, s. 50–62. ISSN 1403-7068. Онлайн: beludzi.pdf http://www.central-asia.hks.re/beludz.php

КОКАИСЛОВА, Павла. Среднеазиатские меньшинства: укрепление идентичности или ассимилация? Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Бишкек, 2013. ISSN 1694-500X, с. 469-475. Онлайн: beludzi-kg.pdf http://beludzove.central-asia.hks.re/bishkek2013.htm

KOKAISLOVÁ, Pavla, KOKAISL Petr. Belúdžská menšina v Turkmenistánu: Posílení identity nebo asimilace? Studia ethnologica Pragensia 2/2015. ISSN (Print) 1803-9812 ISSN (Online) 2336-6699. ONLINE: sep_2015-2-beludzska_mensina_v_turkmenistanu.pdf

Sugralinov, Marlen. Transformations and Ethno-Confessional Factor: Specificity of Interactions of the Balochs with Neighbours. (Сугралинов, Марлен. Трансформации и этно-конфессиональный фактор: к вопросу об особенностях заимодействия белуджей с соседними народами.) TRANSFORMATIONS OF CENTRAL ASIAN SOCIETIES: Socio-Cultural Aspects (ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: социокультурные аспекты). Almaty Daik-Press, 2013 (Aлматы Дайк-Пресс, 2013) transformations_of_ca_societies-baloch.pdf

Literatura

Anglicky / English

Belúdžové v Africe / Baloch in Africa

Belúdžové v Belúdžistánu / Baloch in Balochistan


Las Bela


Kalat State. Kalátský chanát (خانات ءِ قلات) byl balúčský chanát, který existoval v letech 1666-1955 v centru dnešní provincie Balúčistán v Pákistánu. Předtím byli poddanými mughalského císaře Akbara. Zůstal knížecím státem Pákistánu až do roku 1955, kdy byl začleněn do země. Vzácná bankovka 1 Anna, vydaná knížecím státem Kalát v roce 1941, nyní v Pákistánu. Pro každou bankovku je vydáno řádné pořadové číslo a papír je trochu silnějšího kartonového typu. Jedná se o duál používaný jako platební prostředek ve státě Kalát a také pro poštovní poplatky a známky.1)


State control and its impact on language in Balochistan, in The Role of the State in West Asia, eds. Annika Rabo and Bo Utas. Istanbul: Swedish Research Institute 2005, pp. 151-163. jahani-red.pdf

Molecular analysis of HLA allele frequencies and haplotypes in Baloch of Iran compared with related populations of Pakistan Tissue Antigens. Nov. 2004.

makranis-the-negroes-of-west-pakistan

Khan-e`-Baluch-VI : Mir Nasir Khan (1749-1817)

pakistan-the-state-of-the-union

Makranis, the Negroes of West Pakistan.pdf

Balochi phrases (dictionary)

Jamīl Zubairī Folk tales of Baluchistan. ISBN 9694072735, OCLC/WorldCat 54686604.

BHATTI, T.H. Causes and consequences of political instability in Pakistan: A case of Balochistan. Middle - East Journal of Scientific Research. Volume 20, Issue 9, 2014, Pages 1190-1196.

NASEER DASHTI The Baloch and Balochistan

SELIG S. HARRISON Pakistan the State of the Union, 2009

CONTRIBUTIONS TO THE ANTHROPOLOGY OF IRAN, HENRY FIELD, 1938

Baloch genealogy

Belúdžové v Turkmenistánu / Baloch in Turkmenistan

Rusky / По-русски

Зарубин, И. БЕЛУДЖСКИЕ СКАЗКИ. АКАДЕМИЯ НАУК СССР, 1949. (Zarubin, I. Balochi Folk Tales.)
БЕЛУДЖСКИЕ СКАЗКИ

(На белуджском языке/Balochi language: beludzhskie-skazki-balochi1.doc)

Гафферберг, Е. Г. Белуджи Туркменской ССР. Ленинград 1969.

Сказки и легенды Систана. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. — 271 с. (Skazki i legendy Sistana. Moskva: Glavnaja redakcija vostočnoj litěratury izdatěl'stva «Nauka», 1981. — 271 s.) (http://www.litmir.net/)
СКАЧАТЬ/DOWNLOAD

Курдские сказки [RU] / Kurdské pohádky [CS]

Пикулин М. Г. Белуджи. Издательство восточной литературы, 1959, 211 с. | Pikulin M. G. Beludži. Izdatěl'stvo vostočnoj litěratury, 1959, 211 s.

КЕРИМХАН Тахта-Базарский погранотряд в 1929-1938 гг.

Г.К. Шульц ОБРАБОТКА ШЕРСТИ У БЕЛУДЖЕЙ

Česky

Belúdžski / Baloch

Fotky / Photos / Фотографии

Turkmenistán

Írán

Zajímavé odkazy

Belúdžové v Íránu

Golestán

Golestān se oddělil z provincie Mazandaran v roce 1997. Provincie Golestān má 1,6 milionu obyvatel (2006) a rozlohu 20 380 km². Mezi nejdůležitější zemědělské plodiny v oblasti patří pšenice, ječmen, bavlna a slunečnice. Významná města provincie jsou: Gorgan (hlavní město), Gonbad Kavoos, Bandar Torkaman, Bandar Gaz, Aliabad-e katul, Kord Kooy, Fenderesk a Minoo Dasht. Současná provincie Golestān (často označována podle hlavního města i jako Gorgan) se jmenovala až do roku 1937 Esterabad nebo Astarabad. Gorgán (v řečtině Hyrkánie / Hyrkanya) byl jedním z nejvýznamnějších měst v historii spojený s perským vládcem Dáreiosem (Darius) II.

Na severu provincie na planině Turkmen Sahra (ترکمنصحرا) (jedná se o nejširší planinu ze severních provincií obklopenou Golestánem a severním Chorásánem) žijí Turkmeni, potomci bývalých kočovníků žijících v této oblasti od 15. století. Dnes kočuje pouze malá část Turkmenů, přesto jsou občas k vidění kočovné stany turkmenských Goklenů, kteří chovají především ovce a velbloudy.

Dnes se Turkmeni nachází především ve městech Gonbad-e Kavus a Bandar Torkaman. V posledních desetiletích byla zaznamenána obrovská migrace do této provincie, zejména z města Zabol - nejsevernějšího města provincie Sístán a Balúčistán. Turkmeni tvoří velice početnou menšinu ve městech Gorgan, Ali Abad, Kalaleh a v dalších městech na východě. Turkmeni jsou sunnitští muslimové hanafitského směru.

V této oblasti žijí další etnické skupiny, jako jsou Ázerbájdžánci, Belúdžové, Kyzylbašové (Qezelbashs) - společně s Ázerbájdžánci jsou v Íránu řazeni mezi Turky, Kurdové, Kazaši, Gruzíni, Arméni, kteří si všichni zachovali své tradice a obřady. Podle webových stránek ústavu Mirdamad (Mirdamad Cultural Institute) tvoří Turkmeni 33,1 % obyvatelstva provincie, Kurdové 5 % a Belúdžové 4,3 % (údaje z listopadu 2009).

V Golestánu žije i malá menšina příslušníků náboženství Bahá'í (v Šachpasandu / Shahpassand).

Mapa Golestánu ke stažení

http://mapy.cz/s/bCEK

Tam http://mapy.cz/s/bCL0

Zpět http://mapy.cz/s/bCGU

Do Beňov: http://mapy.cz/s/kwz0 (tam) http://mapy.cz/s/kwzq (zpět)

Materiály k přednáškám

Poznámky

Kazachstán – farnost u Balchaše https://drive.google.com/file/d/0B_BTkCoqPNVKZ3pRRC11b3JEOEU/view?usp=sharingHospodářská a kulturní studia | Czech University of Life Sciences, Prague, © 2014


Zobrazeno: 20 x

start.txt · Poslední úprava: 2024/05/30 17:38 autor: admin